SERVICE

Vi planerar med nya samt traditionella metoder, vi har kunskap inom saneringar och renoveringar av gamla byggnader.

Vi använder olika ritningsprogram som Autocad, Revit och CAD:s House Pro.
För konstruktionsberäkningar använder vi Jigi som är ett finskt beräkningsprogram.

Ansvarig arbetsledare

Huvudansvarig för små projekt

Konsultering

Konstruktionsplanering

Energicertifikats beräkningar

Konditionsgranskning

I SAMARBETE MED