Tidpunkt
Kategori
Renovering

Tvärminne

Ett gammalt stockhus som hade fått fuktproblem i de nedersta stockarna och grunden hade delvis varit bara vanliga tegelstenar.
Projektet utfördes så att takstolarna togs bort, huset demonterades stock per stock och den gamla grunden revs bort.
En ny grund panerades, sedan började man montera alla stockar tillbaka på sina platser och de stockarna som kunde återanvändas ersattes med nya.

 

Arkitektsplanering: Kasper Järnefelt
Konstruktionsplanering: Billnäs Ingenjörsbyrå Ab
Byggentreprenör: The Natural Building Company Oy